DIENSTEN


Los Consult kan u van dienst zijn bij een breed scala aan werkzaamheden op het gebied van privaatrecht, vastgoed-, grond- en gebiedsontwikkelingsprojecten. U kunt daarbij denken aan:


  • Opstellen en beoordelen van diverse overeenkomsten (intentie-, samenwerking-, ontwikkel- en exploitatieovereenkomsten, koop – en huurovereenkomsten),
  • Opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden,
  • Toetsing aan wet- en regelgeving, waaronder het aanbestedingsrecht en staatssteunregels,
  • Coördineren van juridische werkzaamheden,
  • Begeleiden van het juridische proces bij gebiedsontwikkeling, inclusief het onderhandelingstraject,
  • Begeleiden van koop- en verkooptrajecten van onroerende zaken (grond / gebouwen) en,
  • Vestigen van zakelijke rechten (appartementsrecht, opstalrecht en erfpacht).


Los Consult beschikt daarnaast over een breed netwerk van adviseurs en specialisten waarmee al lange tijd wordt samengewerkt. Op uw verzoek kan een beroep op hen en hun netwerk worden gedaan.