Los Consult is een zelfstandig adviesbureau actief op het gebied van privaatrecht, vastgoed-, grond- en gebiedsontwikkelingsprojecten.


Heeft u een juridische vraag en bent u op zoek naar iemand die:

  • kennis heeft van bestaande wet- en regelgeving,
  • de juiste juridische randvoorwaarden voor ruimtelijke ontwikkelingen kan scheppen,
  • ingewikkelde vraagstukken terug kan brengen tot de kern,
  • snel kan schakelen tussen het uitvoerende en bestuurlijke niveau in een organisatie,
  • samen met partijen tot heldere afspraken kan komen?


Dan kan Los Consult u uitkomst bieden. Los Consult kan u bijstaan als juridisch adviseur/juridisch procesbegeleider, penvoerder c.q. contractschrijver of interim jurist. Neemt u voor vragen contact op óf vraag vrijblijvend een offerte aan.